Algemeen

De wereld van de Wachter Kronieken is vergelijkbaar met de wereld zoals wij die kennen. Het zonnestelsel, de aarde, elementaire wetten zoals zwaartekracht, allemaal gelijk aan de wereld die wij kennen. Ook de geschiedenis is grotendeels hetzelfde. Enkel zal blijken dat die geschiedenis in de wereld van de Wachter Kronieken is doorspekt met invloeden die wij nooit gezien of ervaren hebben.