Wrekende engel

Wrekende engel is een hoofdstuk uit een vroege versie van 'Eeuwigheid', het tweede deel van de Wachter Kronieken. Het hoofdstuk is er in een latere versie uitgehaald omdat ik besloot om dat boek meer toe te spitsen op de belevenissen van Jessica. Ik wilde het jullie echter niet onthouden, dus hier is hij alsnog als kort verhaal.

Een fragment:

De schoolbel ging. Een hard, rinkelend geluid dat zich door je trommelvliezen heen beet en door je hoofd heen en weer snerpte tot het apparaat besloot je uit je lijden te verlossen en stopte met rinkelen. “Oké jongens, niet vergeten: volgende week toets. Ik deel huiswerk uit. Wie niet leert, heeft een probleem.”

“Ja, meester.” Klonk het twijfelend, maar instemmend. Gabriel deed de deur naar het plein open en wachtte rustig af terwijl zijn leerlingen hem één voor één passeerden. Hij deelde de bladen met huiswerk uit. Geschiedenis, één van zijn favoriete vakken. De kinderen dachten daar doorgaans ook zo over. ‘Want de meester vertelt zo mooi over vroeger.’ Elke keer als een kind dat over hem zei, moest hij altijd lachen. Ze hadden geen idee hoe hij aan zijn informatie kwam.