De Ouden

De Ouden is een Chinees genootschap waarvan de leden doorgaans niet in het openbaar treden. Ze verkiezen doorgaans te werken via agenten in allerlei vormen om de Chinese cultuur en haar belangen te beschermen. Dit doen ze buiten de Chinese regering om. Ook internationaal zijn ze actief. Ze waken ervoor dat niemand, ook de Wachters niet, hun activiteiten verstoren. Ondanks het feit dat de Wachters vergelijkbare doelstellingen hebben als het gaat om het veiligstellen van cultureel erfgoed. Dit heeft in het verleden al meerdere keren tot heftige confrontaties tussen de twee facties geleid.