De Wachters

De Wachters is een organisatie, opgezet door Gabriel. Hun doel is het beschermen van de nalatenschap van de mensheid tegen diezelfde mensheid, tot het moment dat zij in staat blijken om deze nalatenschap te aanvaarden zonder hem te verwoesten. 

Althans, dat is wat Gabriel zegt. In werkelijkheid is er tot op heden nog maar weinig blijk van gegeven dat de Wachters van plan zijn om de mensheid terug te geven wat zij al jaren verborgen houden. Daarnaast mengen ze zich al eeuwen lang met grote regelmaat in conflicten en gebeurtenissen om deze te sturen en zelfs te veranderen, iets waar Eeuwigheid maar slecht tegen kan.

Ze recruteren uit de Potentiëlen. Daarvan zijn er maar weinig in elke generatie. Dit heeft als gevolg dat het aantal Wachters ook beperkt is.