De Potentiëlen

Iedereen heeft de potentie in zich tot grootsheid. 

Dat is een aanname die niet altijd waar lijkt te zijn. Toch gaan de Wachters ervan uit dat alle mensen in staat zijn tot grootse dingen. Bij sommige mensen zijn zij in staat om die potentie te ontsluiten. Dit zijn mensen bij wie de mentale, fysieke en/of spirituele aanleg zo groot is dat er maar weinig nodig is om hen een stap verder te krijgen. Iets wat de Wachters dan liever niet nalaten, mits de mensen die het betreft zich bij hen aansluiten.

Niet alle Potentiëlen sluiten zich echter aan bij de Wachters. Sommige leven dan redelijk normale levens. Anderen ontwaken zelf en ontdekken hun potentie op eigen kracht. Sommige kunnen die druk niet aan en worden krankzinnig, of versleten voor gek. 

Potentie is een groots iets.